Biddy

A multi-platform academic Binary Decision Diagrams package

EST

A toolbox for the formal verification of systems

 

estudij.meolic.com

(in Slovene)

 

 

#

Comming soon

 

 

Selected publications

The Biddy BDD package. R. Meolic, , 2019.
Flexible job shop scheduling using zero-suppressed binary decision diagrams. R. Meolic, Z. Brezočnik. Advances in production engineering & management, 13(4), pp. 373-388, 2018.
Tagged BDDs: combining reduction rules from different decision diagram types. T. van Dijk, R. Wille, R. Meolic. In Proc. FMCAD 2017, pp. 108-115, 2017.
Universal decomposition rule for OBDD, OFDD, and 0-sup-BDD. R. Meolic, Z. Brezočnik. Tech. rep., University of Maribor, 2016.
Implementation aspects of a BDD package supporting general decision diagrams. R. Meolic. Tech. rep., University of Maribor, 2016.
A C++ App for Demonstration of Sorting Algorithms on Mobile Platforms. R. Meolic, T. Dogša. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 8(1), pp. 40-45, 2014.
Biddy – a multi-platform academic BDD package. R. Meolic. Journal of Software, 7(6), pp. 1358-1366, 2012.
ACTLW – An Action-based Computation Tree Logic With Unless Operator. R. Meolic, T. Kapus, Z. Brezočnik. Information Sciences, 178(6), pp. 1542-1557, 2008.
Notes on specifying systems in EST. R. Meolic, T. Kapus. In Proc. ERK 2006, vol. B, pp. 23-26, 2006.
Witness and Counterexample Automata for ACTL. R. Meolic, A. Fantechi, S. Gnesi. In Proc. FORTE 2004, pp. 259-275, 2004.
Exploring properties of a bounded retransmission protocol with VIS. R. Meolic, T. Kapus, Z. Brezočnik. Journal of Computing and Inf. Techn., 7(4), pp. 311-321, 1999.
Computing testing equivalence with binary decision diagrams. R. Meolic, T. Kapus, Z. Brezočnik. In Proc. ERK’98, vol. B, pp. 51-54, 1998.

Publications in Slovene language

Vizualizacija binarnih odločitvenih grafov. R. Meolic. In Proc. ERK 2017, pp. 379-382, 2017.
Formalna specifikacija in verifikacija lastnosti uravnavanja laktoznega operona z orodjem EST. R. Vogrin, R. Meolic, T. Kapus. Elektrotehniški vestnik, 84(5) pp. 268-276, 2017.
Reverzibilno računalništvo. R. Meolic. Pomurska obzorja, 4(7), pp. 17-19, 2017.
Firefox OS: nov izziv za študentske projekte. U. Berglez, R. Meolic. In Proc. ERK 2014, vol. B, pp. 169-172, 2014.
Uporaba FLTK pri poučevanju programiranja v C++. R. Meolic, B. Dugonik. In Proc. ERK 2011, vol. B, pp. 441-444, 2011.
Ogrodje paketa za avtomatsko reševanje logičnih ugank. R. Meolic, T. Kapus, Z. Brezočnik. In Proc. ERK 2003, pp. 455-458, 2003.
Predstavitev slik z binarnimi odločitvenimi grafi. R. Meolic, Z. Brezočnik. In Proc. ERK 1995, vol. B, pp. 111-114, 1995.

Theses (all in Slovene language)

Akcijska logika dreves izvajanj z operatorjem unless. Doktorska disertacija. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. 2005.
Preverjanje pravilnosti obnašanja sistemov s sočasnostjo. Magistrsko delo. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. 1999.
Uporaba urejenih odločitvenih grafov pri računalniški obdelavi logičnih funkcij. Diplomsko delo. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. 1995.