estudij.meolic.com
Vrsto let sem bil zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. V tistem času sem tvoril nekatere statične spletne strani, ki so mi bile v pomoč pri poučevanju. Za vso gradivo, ki je na portalu estudij.meolic.com, dovoljujem prosto uporabo za vse namene. Za gradiva, ki jih dobite s sledenjem povezav na tuje strani, upoštevajte njihove avtorske pravice.

Moje gradivo za predmete na UM-FERI in UM-FNM

Na FERI sem sodeloval od 1997 do 2018 na programih Elektrotehnika in Telekomunikacije. Na FNM sem sodeloval od 2009 do 2012 na programu Računalništvo.

Moje gradivo za predmete na VSS Murska Sobota

Na VSS sem sodeloval od 2004 do 2010 na programu Informatika.